תנאי השימוש

כחברת אירוח אתרים ושרותיי אינטרנט שונים, אחסון לינוקס (להלן אחסון לינוקס) מציעה ללקוחותיה וללקוחותיהם ומשתמשיהם את האמצעים להשגה והפצת מכלול רב של מידע אישי, ציבורי, מסחרי או אירגוני. אחסון לינוקס מכבדת את העובדה שהאינטרנט מעניק פורום פתוח להפצת מידע ולדיונים פתוחים, אולם כאשר מתגלים חילוקי דעות וניגודי אינטרסים אחסון לינוקס שומרת לעצמה את הזכות לצעדי מניעה ולצעדים מתקנים.
על מנת ולהגן על אינטרסים אלו אחסון לינוקס פיתחה את המסמך המתאר את כללי השימוש המקובלים (להלן – תנאי השימוש) שנועדו להחליף ולהבהיר כללי התנהגות והתנהלות מסוימים המחייבים את לקוחותיה ומתארים בין היתר את חובותיהם וזכויותיהם.
כללי השימוש עלולים להשתנות מידי פעם ופעם. לקוחות אחסון לינוקס יהיו מחויבים לשינוים בכללי השימוש.

אחד מהמאפיינים החשובים של רשת האינטרנט הוא שאין בעלים יחידים לרשת. גורם זה תורם משמעותית לרוח הפתוחה של האינטרנט אולם זה גם מטיל על המשתמשים לגלות אחריות על האינפורמציה אותה הם מקבלים או מעבירים לאחרים. אחסון לינוקס אינה יכולה לעקוב, לוודא, לאשר או להסמיך את המידע , איכותו או דיוקו של המידע המופץ או מפורסם על ידי משתמשיה. עקב כך, לקוחות אחסון לינוקס חייבים לגלות שיקול דעת בפרסום של תכנים העלולים להיות פוגעים למשתמשי אינטרנט אחרים.
מכיוון שאין אחסון לינוקס יכולה לעקוב אחר טיב התכנים המפורסמים ולצנזרם וגם לא תנסה לעשות זאת, אחסון לינוקס לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמשי אינטרנט שנפגעו עקב פרסום מידע בלתי מדויק, פגיעה בזכויות יוצרים, מידע שלא ניתן לשימוש, פוגע או בלתי חוקי בנוסף מכיוון שהמידע של לקוחותינו ומאוחסן בשרתי אחסון לינוקס ומוזרם בצינורות התקשורת השונים עלול לפגוע בכוונותינו הטובות, שמנו הטוב ותפקודינו, לקוחותינו, לקוחותיהם או משתמשיהם
מפירים את כללי השימוש הנ"ל במידה ועסקו באחת מהפעילויות הבאות:

הפצת דואר לא מבוקש (Spamming)

שלוח דואר אלקטרוני ברשומות תפוצה כמותית ו/או שליחת מסר מסחרי לא מבוקש דרך האינטרנט, מעבר לפגיעה ביחס לאחסון לינוקס, פעולה זו עלולה להציף ופגוע ברשתות התקשורת ובטיב השירות. גם שמירה על נגישות open SMTP relay אסורה. תלונות נגד לקוחותינו יבדקו ואנו רשאים לקבוע האם מדובר בשימוש ברשימה הנוגדת את הכללים המקובלים.

פגיעה בזכויות יוצרים

עיסוק בכל פעילות של שימוש לא מותר במידע הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, חברה או ישות או הפוגע במותג, קינין רוחני, קוד שירות, סוד מסחרי, תוכנה מוגנת או פטנט. אסור גם העיסוק הפוגע בפרטיות, פרסום או זכויות פרט של אחרים. אחסון לינוקס מחויבת על פי חוק להסיר או לחסום גישה לתכנים של לקוחות בקבלת פנייה מתאימה המתרה על פגיעה בזכויות יוצרים. מדיניות אחסון לינוקס היא להפסיק את השירות ללקוחות בעלי עבירות חוזרות על כללי השירות.

חומרי תועבה

שימוש בשרתי אחסון לינוקס על מנת לאחסן, לפרסם, להפיץ או להציג פונוגרפיה בהם מעורבים קטינים או חומרי תועבה שונים. אחסון לינוקס מחויבת על פי חוק לדווח לרשויות החוק על פונוגרפיה בהם מעורבים קטינים המוזרמת דרך שרתיה.

לשון הרע

שימוש בשרתנו לצורך הפצת לשון מאיימת, מתעללת, מטרידה או גזענית.

זיוף כותרות

זיוף כותרות של מסרים נשלחים, בשלמותם או בחלקם על מנת להסתיר את מקור המשלוח.

חדירה בלתי מורשית או לא חוקית למחשבים או רשתות תקשורת

חדירה בלתי חוקית או ללא רשות למחשבים, חשבונות, או רשתות השיכים לאחר, או ניסיון לפרוץ אמצעי אבטחה של מערכות אחרות או שימוש באמצעים מקדימים לצרכיי פריצה למערכות מידע (לדוגמא: port scan, stealth scan או אמצעי איסוף מידע אחרים).

הפצת וירוסים

הפצת תוכנות וירוס, תולעים, סוסים טרויינים, או אמצעים מזיקים אחרים כגון: pinging, flooding, mailbombing, or denial of service וכן פעילויות המפריעות לפעילותם הסדירה של אחרים, של מערכות המידע והרשתות שלהם.

הכשרת הקרקע להפרת כללי השימוש

פרסום, שליחה או הפצת תוכנה, מוצר או שירות שנועדו לפגוע בכללי השימוש הנ"ל ובכללם האמצעים להפצת דואר לא מבוקש, הפצצת דואר pinging, flooding, denial of service או גניבת תוכנה.

פעילויות בלתי חוקיות אחרות

פעילות בלתי חוקית אחרת הכוללת בין השאר מזימות שונות, כגון: משחקי פירמידה, הונאות אשראי וגניבת תוכנה.

 

נספח א: אחסון ללא הגבלה.

 

כפי שתיארנו, האחריות על התנזרות מפעולות פוגעות המתוארות למעלה, הנה באחריות הלקוח אחסון לינוקס לא תנטר ותבקר את התקשורת ואת תכני הפעילויות בשרתים שלה או תבדוק האם נאכפים כללי השימוש והחוקים. אולם אם תגיע לידיעתנו הפרה של כללי השימוש לא נהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו ובכללם הסרת מידע, סגירת אתר או שימוש בתוכנה חוסמת.

אחסון לינוקס מודעת לכך שלאחדים מלקוחותיה, לקוחות משלהם. אין אחסון לינוקס מחייבת את לקוחותיה לנטר את לקוחותיהם אולם יתכן והיא תפעל ישירות כנגד הלקוחות הסופיים במיקרים של הפרת כללי השימוש. אנו מצפים לשת"ף עם לקוחותינו במיקרי הפרה של כללי השימוש. חוסר שיתוף פעולה יהווה גם הוא הפרה של כללי השימוש.

אחסון לינוקס מודעת ומוטרדת בשאלות של אבטחת מידע של אתרים ומידע תקשורתי. על אף מאמצים בלתי נלאים בתחום אבטחת המידע, לא ניתן למצוא פתרון שימנע פריצות ב- 100%. לכן אנו ממליצים ללקוחותינו לא להניח שאתריהם בלתי פריצים ולהסיר מידע רגיש מאתריהם. אין באפשרותנו לקחת אחריות על פריצה למערכות התקשורת של אחסון לינוקס או לתוצאותיה.

אחסון לינוקס לא תעקוב אחר תכתובות דואר אלקטרוני שנשלח או מתקבל על ידי לקוחותנו אלא עם כן הוראה על כך בית משפט, ישות ממשלתית הרשויות המתאימות או כשנשקפת סכנה לציבור במיקרים של דיווח על פעילות עקב הוראה של סמכות משפטית או מבצעית, אחסון לינוקס לא מתחייבת לידע את הלקוח על פעילות זו במידה ופעילות זו תהיה מנוגדת לחוק. אחסון לינוקס, לעומת זאת תנטר אלקטרונית את שרתיה על מנת ולהבטיח את פעילותם התקינה. בעת ההצטרפות למעגל לקוחות אחסון לינוקס הלקוחות מקבלים ומבינים שבמידה שיגרמו לתביעה על ידי צד שלישי שבה אחסון לינוקס תינזק, הלקוח ישלם עבור הנזקים שנגרמו לאחסון לינוקס וכן את ההוצאות המשפטיות הנלוות.

אנו מקווים שכללי השימוש הנ"ל עוזרים בהבנתם של המחויבויות של משתמשי האינטרנט ובכללם לקוחות אחסון לינוקס. כל תלונה על לקוח אחסון לינוקס ניתן להפנות לhosting@linux-hosting.co.il

2018 © אחסון לינוקס - אחסון אתרים בישראל